MEERJARENONDERHOUDSPLANNING

Middels het MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) maken wij voor u inzichtelijk wanneer u bepaalde onderhoudswerkzaamheden kunt verwachten en wat betreffende werkzaamheden zouden kunnen kosten. Wij geven aan hoe frequent onderhoud aan bepaalde gebouwdelen uitgevoerd dient te worden. Daarnaast brengen wij de staat waarin het gebouw verkeerd in kaart middels een conditiemeting conform de NEN 2767. Daarbij geven wij tevens aan of er herstelwerkzaamheden noodzakelijk zijn en zoja welke dat dan zijn.

Onze MeerJarenOnderhoudsPlanningen zijn in verschillende lay-outs aan te leveren. Welke lay-out u ook kiest we blijven gegarandeerd de voordeligste. Naast de standaard lay-out [voorbeeld] van onze rapporten, waar uiteraard alle onderdelen van een MeerJarenOnderhoudsPlan in zijn opgenomen, hebben we tevens een lay-out speciaal voor nieuwbouwcomplexen [voorbeeld] en een lay-out waarbij naast een aantal elementen uit de standaard rapportage tevens extra ruimte beschikbaar is om bijvoorbeeld een ingewikkelde splitsing wat betreft de kostenverdeling voor het onderhoud inzichtelijk te maken voor de leden van de VvE [voorbeeld]. Uiteraard zijn aanpassingen in overleg mogelijk.  Wij leveren onze MeerJarenOnderhoudsPlaningen in tweevoud gedrukt en enkelvoud digitaal op een cd inclusief foto’s die wij ter plaatse gemaakt hebben.

Wil u een goedkoop en op maat gemaakt MeerJarenOnderhoudsPlan voor uw Vereniging van Eigenaren? Vraag dan nu een offerte aan!